Spotkania w więzieniach - z paszportem Możliwości lub równoważnym dokumentem 

Data

2021 07 21

Ocena
0
PL 222.png

Wizyty długoterminowe i krótkoterminowe z osądzonymi i skazanymi w zakładach karnych będą możliwe po okazaniu ważnego paszportu Możliwości lub dokumentów spełniających kryteria jego wydania. 

Od 1 lipca po zniesieniu reżymu kwarantanny w Republice Litewskiej, ale pozostając ekstremalnej sytuacji, pozostają ograniczenia dotyczące krótkoterminowych i długoterminowych wizyt kontaktowych skazanych i zatrzymanych, wizytować ich mogą tylko osoby z ważnym paszportem Możliwości lub spełniające jego kryteria i po przedstawieniu dokumentów to potwierdzających w czasie wizyty. 

Długoterminowe i krótkoterminowe wizyty kontaktowe w zakładach karnych i aresztach śledczych są otwarte dla osób, które spełniają co najmniej jedno z poniższych kryteriów: 

1. zostały zaszczepione przeciwko COVID-19 wakcyną zarejestrowaną w  unijnym rejestrze produktów leczniczych: 

- 1 tydzień po drugiej dawce szczepionki Comirnaty lub COVID-19 Vaccine Moderna zgodnie z harmonogramem szczepień; - 4 tygodnie po podaniu szczepionki COVID-19 Vaccine Janssen; - 4 tygodnie po pierwszej dawce szczepionki Vaxzevria, ale nie dłużej niż po 12 tygodniach; - po drugiej dawce szczepionki Vaxzevria zgodnie z harmonogramem szczepień. 

2. Przechorowały COVID-19, a diagnoza została potwierdzona pozytywnym wynikiem testu SARS-CoV-2 PCR lub testu antygenowego, a od pozytywnego testu minęło nie więcej niż 180 dni (ale nie raniej niż skończy się okres izolacji). 

3. Przeszły test na COVID-19 (test SARS-CoV-2 PCR lub test antygenowy) co najmniej 24 godziny przed pobraniem próbki i wynik ujemny. 

Maksymalnie dwie osoby dorosłe lub jedna osoba dorosła i dwoje nieletnich mogą uczestniczyć w randce z więźniem. Dzieci poniżej 16 roku życia nie potrzebują paszportu Możliwości. 

Maski należy nosić podczas krótkoterminowych spotkań kontaktowych oraz w pomieszczeniach ogólnodostępnych instytucji. Wolno nie nosić masek osobom niepełnosprawnym, które ze względu na stan zdrowia nie mogą nosić masek lub ich noszenie może szkodzić zdrowiu osoby (zaleca się noszenie osłony na twarz), dzieciom poniżej 6 roku życia. 

Ograniczenia dotyczące wizyt w więzieniach są utrzymane, biorąc pod uwagę, że więzienia są miejscami zwiększonego ryzyka rozprzestrzeniania się zagrażających zdrowiu infekcji. Wielu skazanych odbywa kary w zamkniętych grupach, w którym to przypadku rozprzestrzenianie się jakiejkolwiek infekcji może być znacznie szybsze i bardziej niebezpieczne niż w zwykłych grupach i przestrzeniach. Ponadto odwiedzający więzienia pochodzą również z zagranicy, gdzie intensywnie rozprzestrzeniła się tzw. odmiana wirusa delta. 

Obecnie około 30 procent skazanych jest zaszczepionych co najmniej jedną szczepionką Covid-19. Od niedawna rozpoczęto masowe, bardziej konsekwentne i intensywniejsze szczepienia skazanych. Środki zachęcające do szczepień zarówno skazanych, jak i personelu: dodatkowe krótkoterminowe wizyty skazanych i dodatkowy dzień wolny dla personelu.