BDAR
gdpr

Życiorys

Pani Ewelina Dobrowolska, Minister Sprawiedliwości Republiki Litewskiej

Data urodzenia: – 16.8.1988 r. 

Doświadczenie zawodowe   
Od 11 grudnia 2020 r.  Minister sprawiedliwości Republiki Litewskiej 
22 stycznia 2020 r.  – 13 listopada 2020 r. Członkini Rady 
Samorząd Miasta Wilno
 
•    Przewodnicząca Komisji Petycji 
•    Członkini Komitetu ds. Rozwoju Samorządu 
•    Przewodnicząca Grupy Roboczej ds. Integracji Społecznej Romów w Wilnie
•    W Samorządzie Miasta Wilno inicjowano świadczenie usług dla ludności na piśmie i
w innych językach
 •    Inicjowano, przygotowano i zatwierdzono Program Integracji Społecznej Romów w Wilnie 
na lata 2020-2023 
 
2019 r. – 2020 r. Kierowniczka Grupy Roboczej ds. Przygotowania Projektu Ustawy o Mniejszościach Narodowych 
Departament Mniejszości Narodowych przy Rządzie Republiki Litewskiej

 
•  Kierowanie grupą roboczą, która przygotowała projekt ustawy o mniejszościach narodowych 
•    W lipcu 2020 r. grupa robocza przygotowała projekt ustawy, który przekazała
Ministerstwu Kultury
 
2020 r. Przygotowanie materiałów nauczania elektronicznego 
Litewska Szkoła Policyjna 

•  Przygotowanie materiałów nauczania elektronicznego na temat „Ocena obraźliwych komentarzy i stereotypów. 
Statystyki, latencja i kwestie dotyczące przestępstw z nienawiści i mowy nienawiści“ 
w ramach realizacji projektu „Zapewnienie skutecznej odpowiedzi na 
przestępstwa z nienawiści i mowę nienawiści na Litwie“
 
2011 r. – 1 listopada 2020 r.  Asystentka adwokata
•    Reprezentacja osób fizycznych i prawnych przed sądem, instytucjami państwowymi.
Przygotowywanie dokumentów procesowych, udzielanie konsultacji prawnych 
 
2012– 1 listopada 2020 r.  Usługi prawne
Instytucja publiczna „Europejska Fundacja Praw Człowieka“

 •    Umowy o świadczenie usług prawnych w odniesieniu do udzielania konsultacji prawnych, reprezentacji przed instytucjami państwowymi, międzynarodowymi, unijnymi, organami ścigania 
•    Przygotowanie sprawozdań alternatywnych na temat sytuacji w zakresie praw człowieka na Litwie,
reprezentowanie Fundacji w grupach roboczych ds. przygotowywania aktów prawnych 
 
2010 r. –2011 r.  Prawniczka
UAB „Skolų išieškojimo biuras“ 

•    Przygotowywanie dokumentów procesowych, negocjowanie umów 
 
Wykształcenie i szkolenia  
2011 r. – 2013 r. Prawo internetu i technologii (nieukończone studia magisterskie)
Uniwersytet Michała Römera w Wilnie 

 
2007 r. – 2011 r. Prawo i działalność penitencjarna (licencjat prawa)
Uniwersytet Michała Römera w Wilnie

 
Referaty (prowadzenie szkoleń)  
27 września 2012 r.  Wykład dla studentów IV roku na kierunku administracja publiczna Uniwersytetu Michała Römera 
o instytucjach publicznych i ich regulacji prawnej na Litwie
 
15 marca 2014 r.  Wykład zorganizowany przez Europejską Fundację Praw Człowieka o sytuacji mniejszości narodowych  na Litwie
28 października 2014 r. Wykład zorganizowany przez Europejską Fundację Praw Człowieka o prawach człowieka na temat 
„Sytuacja mniejszości narodowych na Litwie“
 
10 grudnia 2014 r. Wykład z okazji Dnia Praw Człowieka „Prawa człowieka na Litwie“,
Uniwersytet Michała Römera 
 
18 marca 2015 r. Konferencja zorganizowana przez Amnesty International, Stowarzyszenie studentów międzynarodowych Uniwersytetu Michała Römera i Europejską Fundację Praw Człowieka „Europejski Tydzień Przeciwko Rasizmowi“, temat referatu „Is Lithuania a Tolerant country?“
W marcu 2016 r.  Członkom Litewskiego Stowarzyszenia Odpowiedzialnego Biznesu wygłaszała referat na temat
„Ochrona praw człowieka w biznesie: co jest ważne i dlaczego?
Jak biznes przyczynia się do ochrony praw człowieka. Problematyka na Litwie i największe Wyzwania“. 
Uczestnicy seminarium zostali poinformowane o uregulowaniach prawnych, najczęściej popełnianych naruszeniach w obszarach dyskryminacji i ochrony prywatności itp.
 
10 grudnia 2019 r.  Na zorganizowanym przez Urząd Rzecznika Równych Szans Krajowym Forum Praw Człowieka wygłaszała referat na temat 
„Doświadczenia osób transpłciowych na Litwie: od piętna społecznego do uznania“ 
 
15 października 2018 r.  Na konferencji „Regulacja prawna mniejszości narodowych – teoria i praktyka“
wygłaszała referat na temat sytuacji mniejszości narodowych
 
Honorowe tytuły i nagrody   
2019 r.

Nagroda za znaczący wkład w poprawę sytuacji w zakresie praw człowieka na Litwie

(Ambasada Szwedzka na Litwie, Urząd Rzecznika Równych Szans)
 

Inne informacje   
Języki Doskonała znajomość języków litewskiego, polskiego i angielskiego, znajomość języka rosyjskiego
Rodzina  Zamężna, wspólnie z mężem wychowuje syna 
Czas wolny     Gra w szachy, wędkuje, lubi podróżować z całą rodziną 
                                                                                                                                                                                                                         

 

Ostatnia aktualizacja: %2022-%05-%25