Pirmą kartą rengiama privačių teismo ekspertų apklausa padės atskleisti veiklos tobulinimo kryptis

Data

2021 03 30

Įvertinimas
4
TE APKLAUSA.png

Teisingumo ministerija kartu su Teismo ekspertų veiklos koordinavimo taryba inicijuoja privačių teismo ekspertų apklausą, kuria siekiama atskleisti teisėsaugos institucijų, teismo ekspertizės ir kitų ekspertinius tyrimus atliekančių įstaigų, taip pat privačių teismo ekspertų interesus bei lūkesčius teismo ekspertizės srityje.

Tokia iniciatyva rengiama pirmą kartą, tai svarbus žingsnis siekiant glaudesnio ir veiksmingesnio bendradarbiavimo teisinės ekspertizės srityje. Ši priemonė ne tik padės sužinoti teismo ekspertų nuomonę apie Teismo ekspertų veiklos koordinavimo tarybos veiklą bei dalyvavimo joje svarbą, bet ir pasitarnaus numatant teismo ekspertizės veiklos tobulinimo kryptis bei įgyvendinimo priemones ateinantiems metams.

Teismo ekspertų sąraše įrašyti privatūs teismo ekspertai apklausos anketą gaus elektroniniu laišku.

Papildomos informacijos reiktų kreiptis el. paštu: apklausa@ltec.lt bei telefonu: +370 5 263 85 77.

Daugiau informacijos apie Teismo ekspertų veiklos koordinavimo tarybą galima rasti čia.