Skelbiama kandidato į Europos Sąjungos Bendrojo Teismo teisėjus atranka

Data

2021 03 29

Įvertinimas
0
VIZUALAS.png

Teisingumo ministerija informuoja, kad skelbiama kandidato į Europos Sąjungos Bendrojo Teismo (ESBT) teisėjus, kurį į pareigas siūlo Lietuvos Respublika, atranka. 

ESBT sudaro du teisėjai iš kiekvienos valstybės narės. Teismas nagrinėja fizinių ar juridinių asmenų pareikštus ieškinius dėl ES institucijų teisės aktų, valstybių narių ieškinius ES Komisijai ir Tarybai, ieškinius dėl ES institucijų tarnautojų padarytos žalos atlyginimo, intelektinės nuosavybės srityje ir pan. 

Remiantis Europos Sąjungos sutarties 19 straipsniu, ESBT teisėjai skiriami Europos Sąjungos valstybių narių vyriausybių bendru sutarimu, kai valstybės narės pasiūlytą kandidatūrą įvertina pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 255 straipsnį įsteigtas komitetas. Reikalavimai ESBT teisėjui yra nustatyti Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 254 straipsnyje.

Pretendento į ESBT teisėjus kandidatūrą tvirtins Vyriausybė, po to kandidatūrai turėtų pritarti Prezidentas bei bus pasikonsultuota su Seimu. Įvykdžius šias nacionalines procedūras, prieš valstybių narių vyriausybėms bendru sutarimu skiriant ESBT teisėją, kandidato tinkamumą dar vertins ir specialus pagal ES teisę sudarytas komitetas.

Preliminariai Lietuvos Respublikos pasiūlytas kandidatas teisėjo pareigas ESBT pradėtų eiti 2021 m. antrą pusmetį.

Atranka bus vykdoma pagal pakeistą ir nauja redakcija išdėstytą teisingumo ministro 2018 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. 1R-255 patvirtintą Pretendentų į Europos Sąjungos Bendrojo Teismo teisėjus atrankos tvarkos aprašą.

Asmenys, norintys dalyvauti atrankoje, iki 2021 m. balandžio 14 d. turi pateikti paraišką dalyvauti atrankoje (t. y. rašytinį prašymą, gyvenimo aprašymą (curriculum vitae) ir motyvacinį laišką). Taip pat asmenys ne vėliau kaip atrankos pokalbio dieną turi pateikti prancūzų kalbos mokėjimą B1 lygiu patvirtinančią pažymą.

Dokumentai turi būti siunčiami Teisingumo ministerijai elektroniniu paštu: atranka@tm.lt. 

Telefonas pasiteirauti: (8 5) 266 29 09.