BDAR
gdpr

Minister Sprawiedliwości

contact-image

Ewelina Dobrowolska

Minister Sprawiedliwości

Ministerstwo Sprawiedliwości

Gedimino pr. 30, 01104 Vilnius
Nr tel. (8 5) 266 29 81
Faks (8 5) 262 59 40
Adres poczty elektronicznej: [email protected]

Aktualności

LENK ZURN.png
2023 01 05
Od stycznia dziennikarze otrzymają prawo do otrzymywania szczegółowych danych o majątku osób fizycznych 

Sejm większością głosów zatwierdził przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości projekt nowelizacji Ustawy o ewidencji nieruchomości, który proponuje poszerzenie kręgu podmiotów, które mogą otrzymywać szczegółowe dane z Rejestru Nieruchomości.

LENKPETIC.png
2023 01 05
E. Dobrowolska: ludzie będą mieli więcej możliwości składania petycji

Sejm jednogłośnie zatwierdził przygotowaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości ustawę konstytucyjną o petycjach, która rozszerza możliwości korzystania z konstytucyjnego prawa do petycji dotyczących uchwalenia wszystkich normatywnych aktów prawnych istotnych dla społeczeństwa oraz zapewnia bardziej przejrzysty i sprawny proces składania petycji i ich ...

LENK SMURT.png
2023 01 05
Sejm zatwierdził zwiększoną ochronę ofiar przestępstw z użyciem przemocy

Sejm zatwierdził inicjatywę Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczącą wzmocnienia ochrony i praw ofiar przestępstw z użyciem przemocy, dając tym osobom większe możliwości uzyskania zadośćuczynienia ze środków programu Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym.