Lėšos veiklai viešinti

LaikotarpisĮstaigos pavadinimasJuridinio asmens kodasSandorio rūšisViešosios informacijos rengėjo ir (ar) skleidėjo pavadinimasJuridinio asmens kodasLėšų suma (Eur)
2023 m.Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija188604955

Viešinimo paslaugų sandoris

UAB „BNS“

110356825

19 303

2023 m. Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija188604955Viešinimo paslaugų sandoris

UAB Naujienų agentūra ELTA

306091052

14 938

Duomenys apie Teisingumo ministerijos viešinimui skirtas lėšas taip pat pateikiami Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų informacinėje sistemoje (VIRSIS). Norėdami suformuoti ataskaitą, atsivėrusiame puslapyje pasirinkite laikotarpį nuo 2023-01-01 iki 2023-12-31.


Susiję teisės aktai:

Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją ir duomenų pakartotinio naudojimo įstatymas
Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. liepos 3 d. įsakymas Nr. 1K-184 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacijos patvirtinimo“

Atnaujinimo data: 2024-02-05