>

Projektas „Europos baudžiamoji teisė gynybos advokatams“

Bėgant metams, gynybos advokatų mokymas, ypatingą dėmesį skiriant Europos baudžiamajai teisei, tampa vis svarbesnis. Taip yra ne tik dėl to, kad daugėja priemonių, susijusių su Europos tarpusavio pripažinimo ir bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose priemonėmis, pvz., Europos arešto orderis (EAO) ir Europos tyrimo orderis (ETO), bet ir dėl to, kad šios priemonės taikomos bendrai, o tai savo ruožtu lemia didėjantį bylų, kuriose tokios priemonės yra proceso dalis, skaičių.

Taigi šiuo projektu siekiama:

  • parengti apie 500 gynybos advokatų iš visos ES, organizuojant 15 interaktyvių ir praktinių teisinių mokymų ES baudžiamosios teisės klausimais;
  • didinti ES gynybos advokatų informuotumą apie Europos baudžiamąją teisę, kad būtų galima geriau taikyti ES baudžiamąją teisę ir geriau suprasti nacionalinius skirtumus;
  • stiprinti tarpusavio pasitikėjimą suteikiant gynybos advokatams tinklų kūrimo galimybių;
  • suteikti platformą diskusijoms apie poreikį tolesnėms ES priemonėms baudžiamosios teisės srityje.


Kviečiame susipažinti su apibendrinta projekto informacija šiame elektroniniame leidinyje

Visa informacija apie projektą – interneto svetainėje anglų kaba

 

Apie projektą

Europos teisės akademija (ERA) kartu su keturiais paramos gavėjais: Barselonos advokatų asociacija, Budapešto advokatų asociacija, Latvijos prisiekusiųjų advokatų kolegija ir Lietuvos advokatūra, taip pat keturiais asocijuotaisiais partneriais: Kroatijos advokatų asociacija, Portugalijos advokatūra, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija ir Europos baudžiamųjų bylų advokatų asociacija, vykdo bendrą dvejų metų trukmės projektą, specialiai skirtą privačios praktikos advokatams, nagrinėjantiems baudžiamąsias bylas.

Projektą sudaro šeši tiesioginiai seminarai visoje ES, kuriuose rengiami mokymai įvairiais klausimais, pavyzdžiui, apie procesines teises, naujausius pokyčius baudžiamajame procese (pvz., skaitmeninimas) ir Europos baudžiamosios teisenos etapus, pavyzdžiui, EAO, taip pat šeši popietiniai internetiniai seminarai, kuriuose apžvelgiama, kaip kovoti su pagrindiniais nusikaltimais ES.

Mokymo pasiūlymas bus papildytas dar dviem renginiais – tiesioginiu seminaru apie ESTT praktiką baudžiamosiose bylose ir jo prejudicinio sprendimo priėmimo procedūrą, taip pat seminaru apie skirtingą teisės į teisinę paslaptį taikymą baudžiamosiose bylose ES valstybėse narėse. Be to, atrinkti internetinių seminarų įrašai ir įvadinis e. mokymosi kursas bus skelbiami viešai, todėl šis projektas padės didinti ES gynybos advokatų informuotumą apie Europos baudžiamąją teisę ir sudarys sąlygas geriau taikyti ES baudžiamąją teisę. Geresnis nacionalinių skirtumų supratimas, didesnis tarpusavio pasitikėjimas ir aukštesni procesinių teisių standartai ES bus tik dalis poveikio.

Galiausiai, projektas suteiks įvairių tinklų kūrimo galimybių, suteikiančių platformą diskusijoms apie tolesnių ES priemonių baudžiamosios teisės srityje poreikį ir susitikimams su kolegomis iš kitų ES valstybių narių, nes tai paskatins tarpusavio supratimą ir taip prisidės prie Europos teisminės kultūros kūrimo. Planuojama, kad projektas bus vykdomas 24 mėnesius nuo 2024 m. sausio 1 d. Iš viso per šį laikotarpį bus įgyvendinta 15 interaktyvių, į praktiką orientuotų veiklų.

Atnaujinimo data: 2024-02-26