Civilinės būklės aktų registravimas

Teisingumo ministerija formuoja valstybės politiką civilinės būklės aktų registravimo srityje, teisės aktuose nustatytais atvejais duoda leidimus pakeisti vardą ir pavardę, teikia metodinę pagalbą civilinės metrikacijos įstaigoms.

Atnaujinimo data: 2023-11-16