Įmokos į Nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą mokėjimas

Lietuvos Respublikos smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos kompensavimo įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad Nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondo programos vykdytojas - Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota institucija, įgyvendinanti Nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondo programą ir atliekanti kitas šiame įstatyme nustatytas funkcijas. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. vasario 18 d. nutarimu Nr. 113 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos kompensavimo įstatymą“ Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija įgaliota įgyvendinti Nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondo programos vykdytojos funkcijas.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, įgyvendindama Lietuvos Respublikos smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos kompensavimo įstatymą, apskaito Nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondo lėšas. Teismo įsiteisėjusiu sprendimu paskirta baudžiamojo poveikio priemonė - įmoka į Nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą mokama pervedant lėšas į Nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondo sąskaitą.
 

Sąskaitos Nr.: LT14 4040 0636 1000 0390
Gavėjas: LR Teisingumo ministerija
Juridinio asmens kodas: 188604955
Mokėjimo paskirtis: Vardas, pavardė, asmens kodas (būtina nurodyti asmens, kuriam paskirta baudžiamojo poveikio priemonė, vardą ir pavardę bei asmens kodą)
 

Kontaktai pasiteirauti
Tel. +370 645 78664
El. paštas [email protected]
Gedimino pr. 30, 01104 Vilnius

Atnaujinimo data: 2024-01-02