Vadovybės darbotvarkės

 

Darbotvarkė

2024

 • 2024-03-01

  08:30 - Teisingumo ministrė Ewelina Dobrowolska dalyvaus ministerijos vadovybės pasitarime.

  14:00 - Teisingumo ministrė Ewelina Dobrowolska dalyvaus darbiniame susitikime.

 • 2024-02-29

  09:00 - Teisingumo ministrė Ewelina Dobrowolska dalyvaus tarptautinėje konferencijoje „Intensyvesnis alternatyvių sankcijų taikymas Europoje“ ir tars sveikinimo žodį.

  13:00 - Teisingumo ministrė Ewelina Dobrowolska dalyvaus darbiniame susitikime.

 • 2024-02-28

  08:30 - Teisingumo ministrė Ewelina Dobrowolska dalyvaus ministerijos vadovybės pasitarime.

  09:00 - Teisingumo ministrė Ewelina Dobrowolska dalyvaus „Lietuvos bausmių vykdymo sistemos gerinimas“ projekto baigiamojoje konferencijoje „Lietuvos kalėjimų tarnyba: Mes galim!“ ir tars sveikinimo žodį.

  13:00 - Teisingumo ministrė Ewelina Dobrowolska dalyvaus Vyriausybės pasitarime ir posėdyje.

  15:00 - Teisingumo ministrė Ewelina Dobrowolska dalyvaus Seimo Europos Reikalų komisijos posėdyje.

  16:00 - Teisingumo ministrė Ewelina Dobrowolska dalyvaus darbiniame pasitarime.

 • 2024-02-27

  11:00 - Teisingumo ministrė Ewelina Dobrowolska dalyvaus susitikime su Lenkijos ambasados Lietuvoje Pirmuoju patarėju Andrzej Dudzinski.

  13:00 - Teisingumo ministrė Ewelina Dobrowolska dalyvaus darbiniame susitikime.

  16:30 - Teisingumo ministrė Ewelina Dobrowolska dalyvaus susitikime su Vokietijos teisingumo ministerijos valstybės sekretore dr. Angelika Schlunck.

 • 2024-02-26

  08:30 - Teisingumo ministrė Ewelina Dobrowolska dalyvaus ministerijos vadovybės pasitarime.

  13:00 - Teisingumo ministrė Ewelina Dobrowolska dalyvaus darbiniame pasitarime.

  15:00 - Teisingumo ministrė Ewelina Dobrowolska dalyvaus susitikime su Lietuvos kandidate į Jungtinių Tautų Organizacijos Žmogaus teisių komitetą prof. Dalia Leinarte.

 • 2024-02-23

  08:30 - Teisingumo ministrė Ewelina Dobrowolska dalyvaus ministerijos vadovybės pasitarime.

 • 2024-02-22

  10:00 - Teisingumo ministrė Ewelina Dobrowolska dalyvaus darbiniame susitikime.

  14:30 - Teisingumo ministrė Ewelina Dobrowolska dalyvaus darbiniame susitikime.

 • 2024-02-21

  08:30 - Teisingumo ministrė Ewelina Dobrowolska dalyvaus ministerijos vadovybės pasitarime.

  13:00 - Teisingumo ministrė Ewelina Dobrowolska dalyvaus Vyriausybės pasitarime ir posėdyje.

  15:30 - Teisingumo ministrė Ewelina Dobrowolska dalyvaus darbiniame susitikime.

 • 2024-02-20

  10:00 - Teisingumo ministrė Ewelina Dobrowolska dalyvaus susitikime su Italijos Respublikos ambasadoriumi Lietuvoje Emanuele de Maigret.

  13:00 - Teisingumo ministrė Ewelina Dobrowolska dalyvaus darbiniame susitikime.

 • 2024-02-19

  08:30 - Teisingumo ministrė Ewelina Dobrowolska dalyvaus ministerijos vadovybės pasitarime.

  13:00 - Teisingumo ministrė Ewelina Dobrowolska dalyvaus darbiniame susitikime.

  16:15 - Teisingumo ministrė Ewelina Dobrowolska dalyvaus susitikime su Europos Tarybos Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimų vykdymo priežiūros departamento misijos vizito Lietuvoje dalyviais.

 • 2024-02-15

  Teisingumo ministrė Ewelina Dobrowolska Hagoje (Nyderlandų Karalystė) dalyvaus Liublianos-Hagos konvencijos, skirtos veiksmingam tarpvalstybiniam bendradarbiavimui tiriant genocido nusikaltimus, nusikaltimus žmoniškumui, karo nusikaltimus ir kitus tarptautinius nusikaltimus ir vykdant baudžiamąjį persekiojimą už juos, pasirašymo ceremonijoje. 

 • 2024-02-14

  Teisingumo ministrė Ewelina Dobrowolska išvyksta į komandiruotę į Hagą (Nyderlandų Karalystė) dalyvauti Liublianos-Hagos konvencijos, skirtos veiksmingam tarpvalstybiniam bendradarbiavimui tiriant genocido nusikaltimus, nusikaltimus žmoniškumui, karo nusikaltimus ir kitus tarptautinius nusikaltimus ir vykdant baudžiamąjį persekiojimą už juos, pasirašymo ceremonijoje.