Kita aktuali informacija

LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS PAREIGYBIŲ, Į KURIAS PRIEŠ SKIRIANT ASMENĮ PRIVALOMA LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBAI PATEIKTI RAŠYTINĮ PRAŠYMĄ DĖL INFORMACIJOS APIE ŠIAS PAREIGAS SIEKIANTĮ EITI ASMENĮ SUTEIKIMO, SĄRAŠAS

Eil. Nr.Įstaigos arba jos padalinio pavadinimasPareigybės pavadinimasVadovo, skiriančio asmenį į pareigas, pareigybės pavadinimas

1.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija

Viceministras

Teisingumo ministras

2.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija

Ministerijos kancleris

Teisingumo ministras

3.Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijaMinistro patarėjasTeisingumo ministras

4.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijaGrupės vadovas (visi Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos administracijos padalinių grupių vadovai)

Teisingumo ministras

5.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijaSkyriaus vedėjas (visi Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos administracijos padalinių skyrių vedėjai)Teisingumo ministras, ministerijos kancleris

6.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Teisėkūros politikos grupėVyriausiasis patarėjas (turintis pavaldžių asmenų), atsakingas už vartotojų teisių apsaugos, pramoninės nuosavybės ir asmens duomenų apsaugos sritisMinisterijos kancleris

7.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Teisinių paslaugų politikos grupė

Vyriausiasis patarėjas (turintis pavaldžių asmenų)

Vyresnysis patarėjas (turintis pavaldžių asmenų)

Ministerijos kancleris

8.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Strateginio planavimo ir stebėsenos grupė

Vyriausiasis patarėjas (turintis pavaldžių asmenų)

Ministerijos kancleris
9.Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Veiklos valdymo skyrius

Vyresnysis patarėjas (turintis pavaldžių asmenų)

Patarėjas (turintis pavaldžių asmenų)

Ministerijos kancleris

10.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijaTeisėsaugos atašė teisingumo klausimams Lietuvos Respublikos nuolatinėje atstovybėje Europos Sąjungoje

Teisingumo ministras

11.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijaLietuvos Respublikos teisingumo ir intelektinės nuosavybės atašė Lietuvos nuolatinėje atstovybėje prie Jungtinių Tautų biuro ir kitų tarptautinių organizacijų Ženevoje

Teisingumo ministras

12.

Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras

Direktorius

Teisingumo ministras

13.Lietuvos teismo ekspertizės centrasDirektoriusTeisingumo ministras
14.Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnybaDirektoriusTeisingumo ministras
15.Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybaDirektoriusTeisingumo ministras
16.Lietuvos kalėjimų tarnybaDirektoriusTeisingumo ministro teikimu skiria Lietuvos Respublikos Vyriausybė

17.

Lietuvos kalėjimų tarnybaDirektoriaus pavaduotojas, skiriamas Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto nustatyta tvarkaTeisingumo ministras
18.Lietuvos probacijos tarnybaDirektoriusTeisingumo ministro teikimu skiria Lietuvos Respublikos Vyriausybė
19.Lietuvos probacijos tarnybaDirektoriaus pavaduotojas, skiriamas Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto nustatyta tvarkaTeisingumo ministras

PAREIGŲ, KURIAS LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOJE EINANTYS ASMENYS PRIVALO DEKLARUOTI PRIVAČIUS INTERESUS, SĄRAŠAS

1.Valstybės politikai ir valstybės tarnautojai:

1.1.

teisingumo ministras;

1.2.

teisingumo viceministrai;

1.3.

Teisingumo ministerijos kancleris;

1.4.

teisingumo ministro patarėjai;

1.5.

teisingumo ministro padėjėjas;

1.6.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovas Europos Žmogaus Teisių Teisme;

1.7.

specialieji atašė;

1.8.

grupių vadovai;

1.9.

skyrių vedėjai;

1.10.

vyriausieji patarėjai (turintys pavaldžių);

1.11.

vyriausieji patarėjai;

1.12.

vyresnieji patarėjai (turintys pavaldžių);

1.13.

vyresnieji patarėjai;

1.14.

patarėjai (turintys pavaldžių);

1.15.

patarėjai;

1.16.

vyriausieji specialistai.

2.

Viešojo pirkimo komisijos nariai, viešojo pirkimo iniciatoriai ir asmenys, paskirti atlikti supaprastintus pirkimus (pirkimų organizatoriai) ir (ar) dalyvaujantys viešųjų pirkimų procedūrose kaip ekspertai.

3.

Vyriausieji specialistai, dirbantys pagal darbo sutartis, kurių įtraukimas į šį sąrašą suderintas su Vyriausiąja tarnybinės etikos komisija:

3.1.

Teisinio atstovavimo grupės vyriausieji specialistai;

3.2.

Turto valdymo ir aprūpinimo skyriaus vyriausieji specialistai, kurie atlieka pareigybių aprašymuose nurodytas funkcijas, susijusias su turto valdymu, naudojimu ir disponavimu juo. 

Atnaujinimo data: 2024-02-27