Finansų apskaita ir atskaitomybė

Teisingumo ministerija, kaip Juridinių asmenų registro ir jame tvarkomų asmens duomenų valdytoja, ragina juridnius asmenis laiku – daugumui juridinių asmenų iki gegužės 31 dienos – teikti finansinės atskaitomybės dokumentus Registrų centui. 

Kviečiame susipažinti su Finansų ministerijos parengtomis atmintinėmis, kuriose rasite visą reikiamą informaciją apie finansninių atskaitomybės dokumentų rengimą ir teikimą:

Atnaujinimo data: 2023-11-16