Smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos kompensavimas

Lietuvos Respublikos smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos kompensavimo įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad Nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondo programos vykdytojas - Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota institucija, įgyvendinanti Nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondo programą ir atliekanti kitas šiame įstatyme nustatytas funkcijas. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. vasario 18 d. nutarimu Nr. 113 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos kompensavimo įstatymą“ Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija įgaliota įgyvendinti Nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondo programos vykdytojos funkcijas.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija yra atsakinga už sprendimų dėl smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos kompensavimo ir šios žalos kompensavimo avansu priėmimą ir jų vykdymą bei valstybės atstovavimą, šiai įgyvendinant savo reikalavimo teisę išieškoti sumokėtas kompensacijų sumas iš už žalą atsakingų asmenų.
 


 

Lietuvos Respublikos smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos kompensavimo įstatymas (redakcija, galiojusi iki 2019-06-30)

PDF

Lietuvos Respublikos smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos kompensavimo įstatymas (redakcija, galiojusi nuo 2019-07-01 iki 2022-12-31)

PDF

Lietuvos Respublikos smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos kompensavimo įstatymas (redakcija, galiojusi nuo 2023-01-01 iki 2024-01-01)

PDF
Lietuvos Respublikos smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos kompensavimo įstatymas (redakcija, įsigaliojusi nuo 2024-01-01)PDF

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2019 m. spalio 28 d. įsakymas Nr. 1R-292 „Dėl Lietuvos Respublikos smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos kompensavimo įstatymo įgyvendinimo“

PDF

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2023 m. spalio 9 d. įsakymas Nr. 1R-320 „Dėl teisingumo ministro 2019 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. 1R-292 „Dėl Lietuvos Respublikos smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos kompensavimo įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo“

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2023 m. gegužės 5 d. įsakymas Nr. 1R-171 „Dėl teisingumo ministro 2019 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. 1R-292 „Dėl Lietuvos Respublikos smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos kompensavimo įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo“

 

Smurtinių nusikaltimų, dėl kurių padaryta žala kompensuojama, sąrašas

Smurtinių nusikaltimų, dėl kurių padaryta žala kompensuojama, sąrašo papildymas (taikomas nusikaltimams, padarytiems nuo 2024-01-01)

PDF

PDF

Antstolio pažymos dėl žalos neišieškojimo dėl objektyvių priežasčių formos pavyzdys

.docx / PDF   

Prašymas avansu kompensuoti smurtiniu nusikaltimu padarytą žalą (kai nusikaltimas padarytas iki 2019-06-30)

.docx / PDF   

Prašymas kompensuoti smurtiniu nusikaltimu padarytą žalą (kai nusikaltimas padarytas iki 2019-06-30)

.docx / PDF   

Prašymas avansu kompensuoti smurtiniu nusikaltimu padarytą žalą (kai nusikaltimas padarytas nuo 2019-07-01)

.docx / PDF  

Prašymas kompensuoti smurtiniu nusikaltimu padarytą žalą (kai nusikaltimas padarytas nuo 2019-07-01)

.docx / PDF    

 

Kontaktai pasiteirauti

Tel. +370 645 78664

El. paštas [email protected]

Gedimino pr. 30, 01104 Vilnius

Atnaujinimo data: 2024-01-02