Atstovavimas Europos Sąjungos teismuose

Vadovaujantis  2004 m. sausio 9 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 21 „Dėl Europos Sąjungos reikalų koordinavimo“, Teisingumo ministerija organizuoja atstovavimą valstybei  Europos Sąjungos Teisingumo Teisme, Europos Sąjungos Bendrajame Teisme ir Europos laisvosios prekybos asociacijos teisme.

Pagal Europos Sąjungos reikalų koordinavimo taisyklių  VIII skyrių, Teisingumo ministerijai yra pavesta vykdyti šias su atstovavimu Europos Sąjungos ir Europos laisvosios prekybos asociacijos teismuose susijusias funkcijas:

  • koordinuoti kompetentingų valstybės institucijų ir įstaigų veiksmus, susijusius su Europos Sąjungos teismuose nagrinėjamomis bylomis;
  • organizuoti Lietuvos Respublikos pozicijų dėl Europos Sąjungos teismuose nagrinėjamų bylų rengimą ir teikti jas svarstyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei arba Lietuvos Respublikos Vyriausybės Europos Sąjungos komisijai;
  • organizuoti procesinių dokumentų rengimą ir teikimą Europos Sąjungos teisminėms institucijoms;
  • koordinuoti Europos Sąjungos teismų priimtų sprendimų įgyvendinimą.

Vadovaujantis Europos Sąjungos reikalų koordinavimo taisyklių 175 punktu, Lietuvos Respublikos pozicijoms dėl Europos Sąjungos teisminėse institucijose svarstomų bylų atstovauja nuolatinis atstovas - Teisingumo ministerijos padalinio, atsakingo už Lietuvos Respublikos atstovavimą Europos Sąjungos ir Europos laisvosios prekybos asociacijos teismuose, vadovas.

Nuolatinis atstovas ar jo įgalioti asmenys rengia ir Europos Sąjungos teisminėms institucijoms teikia procesinius dokumentus, dalyvauja Europos Sąjungos teismuose nagrinėjamų bylų žodinėje proceso dalyje. Nuolatinis atstovas, vykdydamas savo veiklą, vadovaujasi Europos Sąjungos reikalų koordinavimo taisyklėmis,  Europos Sąjungos teismų procesą reglamentuojančiais teisės aktaisPraktiniais nurodymais šalims dėl Teisingumo Teisme nagrinėjamų bylų.

Siekiant užtikrinti tinkamą Lietuvos Respublikos interesų atstovavimą aiškinant ir taikant Europos Sąjungos teisę Europos Sąjungos teismuose, taip pat ginant Lietuvos Respublikos teisėtus interesus ir teises, Lietuvos Respublikos pozicijai atstovaujama, kai:

  • Lietuvos Respublika svarstomoje byloje yra atsakovas;
  • bylą, įskaitant kreipimąsi į Europos Komisiją dėl kitos ES valstybės narės daromo pažeidimo ir ikiteisminį kreipimąsi į ES instituciją dėl to, kad ji nesiima veiksmų, kelia Lietuvos Respublika;
  • Lietuvos Respublikos teismas kreipiasi į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą dėl prejudicinio sprendimo ES teisės aiškinimo ir taikymo klausimais;
  • Europos Sąjungos ar Europos laisvosios prekybos asociacijos teisme nagrinėjamoje byloje tikslinga dalyvauti atsižvelgiant į bylos dalyką, galimą poveikį Lietuvos Respublikos interesams ir nacionaliniam reguliavimui, bendrą interesą prisidėti prie ES teisės aiškinimo ir taikymo.

 

Atnaujinimo data: 2024-02-13