Korupcijos rizikos analizė

Korupcijos rizikos analizė – korupcijos rizikos ir jos veiksnių tam tikroje valstybės ar savivaldybės veiklos srityje ar procese, apimančiame vieno ar kelių viešojo sektoriaus subjektų veiklos sritis, nustatymas ir nagrinėjimas antikorupciniu požiūriu.

Specialiųjų tyrimų tarnybos parengta išvadaViešojo sektoriaus subjekto atsakymas dėl išvadoje pateiktų siūlymų įgyvendinimo
Dėl korupcijos rizikos analizės Lietuvos probacijos tarnybos veiklos srityseLietuvos probacijos tarnyba 

Dėl antstolių veiklą ir jos priežiūrą reglamentuojančių teisės aktų

Teisingumo ministerija

Atnaujinimo data: 2024-01-04