Veiksmai, jeigu duomenų subjektas mano, kad jo teisės yra pažeistos

Visais klausimais, susijusiais su duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymu ir naudojimusi savo teisėmis, duomenų subjektas turi teisę kreiptis į Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos duomenų apsaugos pareigūną.

Siekiant užtikrinti konfidencialumą ir kreipiantis į Teisingumo ministerijos duomenų apsaugos pareigūną paštu, ant voko užrašoma, kad korespondencija skirta Teisingumo ministerijos duomenų apsaugos pareigūnui.

Teisingumo ministerijos duomenų apsaugos pareigūnas

Dovilė Mekionytė, el. p. [email protected].

Už Bendrojo duomenų apsaugos reglamento taikymo stebėseną Lietuvos Respublikoje atsakinga nacionalinė asmens duomenų priežiūros institucija:

Valstybinė asmens duomenų apsaugos inspekcija

Kontaktinė informacija:

L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius

Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445

Faks. (8 5) 261 9494

El. p. [email protected]

http://vdai.lrv.lt

Atnaujinimo data: 2023-11-16