Teisingumo ministerija siekia stiprinti ryšius su socialiniais partneriais, nes tai ne tik svarbi demokratinio valdymo dalis, bet ir galimybė kurti tvarią teisėkūrą. Teisingumo ministerija vykdo viešąsias konsultacijas ir į teisėkūros procesą įtraukia socialinius partnerius bei, priimdama sprendimus, rengdama ar vertindama teisės aktus, atsižvelgia į jų pasiūlymus bei nuomones.

Atnaujinimo data: 2023-11-16