Konsultavimasis su visuomene

Konsultuojantis su visuomene ir socialiniais partneriais Teisingumo ministerija ir jai pavaldžios įstaigos siekia sužinoti visuomenės ir tikslinių grupių nuomones, pasiūlymus rengiamam, įgyvendinamam ar vertinamam teisės aktui bei kito tipo sprendimui.

Viešosios konsultacijos – įvairiais būdais (metodais) valstybės institucijų ir įstaigų vykdomi veiksmai, kuriais siekiama surinkti visuomenės ar tikslinių grupių nuomones, pasiūlymus rengiamam, įgyvendinamam ar vertinamam teisės aktui arba kito tipo sprendimui.

Kodėl tai svarbu?

Viešosios konsultacijos įgalina visuomenę dalyvauti sprendimų priėmime, subalansuoja visuomenės nuomonę, užtikrina sprendimų tvarumą ir informuoja piliečius apie šaliai svarbius sprendimus.

Atnaujinimo data: 2023-11-16