Teisinė informacija

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas
Nacionalinė darbotvarkė korupcijos prevencijos klausimais
Jungtinių Tautų konvencija prieš korupciją
Baudžiamosios teisės konvencija dėl korupcijos
Civilinės teisės konvencija dėl korupcijos
Konvencija dėl kovos su užsienio pareigūnų papirkimu sudarant tarptautinius verslo sandorius
Vyriausybės komisija kovai su korupcija koordinuoti
Vyriausybės komisijos kovai su korupcija koordinuoti sudėtis

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. balandžio 20 d. nutarimas Nr. 371 „Dėl teisingumo ministrės Evelinos Dobrovolskos nusišalinimo“

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2023 m. liepos 19 d. įsakymas Nr. 1R-242 „Dėl teisingumo ministro 2019 m. gegužės 21 d. Įsakymo nr. 1R-171 „Dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos vidinio informacijos apie pažeidimus teikimo kanalo kompetentingo subjekto funkcijų vykdymo“ pakeitimo“

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2022 m. rugsėjo 22 d. įsakymas Nr. 1R-326 „Dėl teisingumo ministro 2019 m. gegužės 21 d. Įsakymo nr. 1R-171 „Dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos vidinio informacijos apie pažeidimus teikimo kanalo kompetentingo subjekto funkcijų vykdymo“ pakeitimo“
Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2022 m. rugsėjo 21 d. įsakymas Nr. 1R-320 „Dėl pareigų, kurias Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijoje einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašo patvirtinimo“
Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2022 m. vasario 25 d. įsakymas Nr. 1R-64 „Dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos pasitikėjimo linija gautos informacijos apie korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus tvarkymo ir nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2020 m. gruodžio 3 d. įsakymas Nr. 1R-406 „Dėl Lobistinės veiklos priežiūros Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo laikymosi ir kontrolės užtikrinimo tvarkos aprašas

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo tvarkos aprašas

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2022 m. birželio 3 d. įsakymas Nr. 1R-230 „Dėl teisingumo ministro 2021 m. rugsėjo 2 d. įsakymo Nr. 1R-274 „Dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų administravimo“ pakeitimo“

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų administravimo tvarkos aprašas

Kiti naudingi teisės aktai
 

Atnaujinimo data: 2024-02-20