Antikorupcinis teisės aktų projektų vertinimas

Teisingumo ministerijos parengtų norminių teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka atlieka Teisingumo ministerijos Korupcijos prevencijos ir vidaus tyrimų skyrius.

Antikorupcinio teisės aktų projektų vertinimo pažymos

Norminių teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo metodologinės gairės

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos teisės aktų projektų anitkorupcinio vertinimo pažymos

DataPavadinimas                                                             Registracijos numeris
2022 m. birželio 27 d.Teisės akto projekto antikorupcinio vertinimo pažyma
Teisės akto projekto antikorupcinio vertinimo pažyma
5R-659 

Atnaujinimo data: 2024-01-04