Teisės aktai, reguliuojantys smurtinių nusikaltimų padarytos žalos kompensavimą