>

2019 m. gegužės 15 d. paskelbtas Teisingumo Teismo sprendimas byloje Achema ir kt. [C-706/17].

Šioje byloje buvo nagrinėjamas Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo prašymas priimti prejudicinį sprendimą dėl SESV 107 straipsnio 1 dalies išaiškinimo. Šis prašymas pateiktas nagrinėjant AB „Achema“, AB „Orlen Lietuva“ ir AB „Lifosa“ ginčą su Valstybine kainų ir energetikos kontrolės komisija dėl jos 2013 m. spalio 11 d. nutarimo Nr. O3-442 „Dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšų ir kainų 2014 metams nustatymo“. Šioje byloje Teisingumo Teismas vertino Lietuvoje taikomo viešuosius interesus atitinkančių paslaugų finansavimo modelio atitiktį valstybės pagalbos požymiams.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2018 m. balandžio 30 d. pateikė savo rašytines pastabas dėl byloje keliamų klausimų, o jos atstovai 2018 m. lapkričio 6 d. dalyvavo teismo posėdyje.

Su Teisingumo Teismo sprendimu ir jo motyvais galima susipažinti čia.

Atnaujinimo data: 2023-11-16