>

2019 m. liepos 4 d. paskelbtas Teisingumo Teismo sprendimas byloje Baltic Media Alliance, C-622/17. Teisingumo Teismas priėmė Lietuvos Respublikos Vyriausybei palankų sprendimą.

Šioje byloje buvo nagrinėjamas Vilniaus apygardos administracinio teismo prašymas priimti prejudicinį sprendimą dėl Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyvos 3 straipsnio 1 ir 2 dalies nuostatų išaiškinimo. Šis prašymas pateiktas nagrinėjant ginčą dėl Jungtinės Karalystės įmonės „Baltic Media Alliance Ltd.“ ginčijamo Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2016 m. gegužės 18 d. sprendimo Nr. KS-l04 „Dėl televizijos programos „NTV Mir Lithuania“ platinimo tik už papildomą mokestį platinamuose televizijos programų paketuose“.

Teisingumo Teismas vertino Visuomenės informavimo įstatymo nuostatas, kuriomis remiantis buvo priimtas minėtasis sprendimas. Teisingumo Teismas įsiklausė į Lietuvos Respublikos Vyriausybės argumentus ir nusprendė, kad tokia priemonė nepatenka į Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyvos nuostatų taikymo sritį, ją pripažindamas nacionaline priemone, kuria siekiama viešosios tvarkos tikslo.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2018 m. vasario 22 d. pateikė savo rašytines pastabas dėl byloje keliamų klausimų, o jos atstovai 2018 m. lapkričio 28 d. dalyvavo teismo posėdyje.

Su Teisingumo Teismo sprendimu ir jo motyvais galima susipažinti čia.

Atnaujinimo data: 2023-11-16