>

2020 m. balandžio 29 d. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (toliau – Teisingumo Teismas) priėmė nutartį byloje BT Italia, C-399/19, kurioje į Teisingumo Teismą su prašymu priimti prejudicinį sprendimą kreipėsi Italijos Respublikos teismas. Byloje buvo prašoma išaiškinti Direktyvos 2002/20/EB nuostatas.


2019 m. rugsėjo 25 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė pateikė savo rašytines pastabas. Lietuvos Respublikos Vyriausybė šioje byloje įrodinėjo, kad pagal Direktyvos 2002/20/EB 12 straipsnio 1 dalies a punktą administraciniai mokesčiai, taikomi įmonėms, teikiančioms elektroninių ryšių tinklus ir (ar) paslaugas, turi dengti visas nacionalinės reguliavimo institucijos administracines sąnaudas, tokiu būdu patvirtindama Lietuvos Respublikos teisės aktų atitiktį ES teisės reikalavimams ir užsitikrindama galimybę nekeisti esamo Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos finansavimo modelio.


Teisingumo Teismas priėmė sprendimą atitinkantį Lietuvos Respublikos Vyriausybės argumentus ir interesus šioje byloje.

Plačiau: https://curia.europa.eu

Atnaujinimo data: 2023-11-16