>

Europos Sąjungos Bendrasis Teismas 2013 m. balandžio 26 d. nusprendė bylą Čekija prieš Komisiją, T‑194/07, išbraukti iš Bendrojo Teismo registro. Čekijos Respublikos 2007 m. birželio 4 d. ieškiniu buvo siekiama, kad Europos Sąjungos Bendrasis Teismas panaikintų Europos Komisijos 2007 m. sprendimą dėl Čekijos nacionalinio šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų paskirstymo 2008-2012 m. plano, kurį Čekija buvo pateikusi pagal Direktyvą 2003/87/EB.

2008 m. vasario 7 d. byloje ČekijosRespublika prieš Komisiją, T‑194/07, buvo pateikti ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės  rašytiniai paaiškinimai.

Europos Sąjungos Bendrojo Teismo 2013 m. balandžio 26 d. nutartimi byla ČekijosRespublika prieš Komisiją, T‑194/07, buvo išbraukta iš Bendrojo Teismo registro, nes Čekijos Respublika atsisakė savo pareikštų reikalavimų.

Informaciją apie ieškinį byloje ČekijosRespublika prieš Komisiją, T‑194/07, galite rasti Europos Sąjungos Teisingumo Teismo interneto svetainėje

Atnaujinimo data: 2023-11-16