>

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas 2012 m. balandžio 19 d. priėmė prejudicinį sprendimą byloje F-Tex, C-213/10, dėl kurio kreipėsi Lietuvos Aukščiausiasis Teismas.

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2010 m. balandžio 27 d. nutartimi kreipėsi į Teisingumo Teismą su prašymu priimti prejudicinį sprendimą byloje pagal atsakovo Lietuvos-Anglijos UAB "Jadecloud-Vilma" (toliau - Jadecloud-Vilma) kasacinį skundą dėl apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 5 d. nutarties peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal ieškovo Latvijos įmonės "F-Tex SIA" (toliau - F-Tex) ieškinį Jadecloud-Vilma dėl nepagrįstai gautų lėšų grąžinimo ir palūkanų priteisimo (actio Pauliana). Kasacine tvarka nagrinėjamoje byloje abejonių kilo dėl to, ar jurisdikciją nagrinėti bylą turi Lietuvos ar Vokietijos teismai, nes ieškovo reikalavimai byloje kyla iš trečiojo asmens, Vokietijos bendrovės, prieš kurią Vokietijos teismuose pradėtas bankroto procesas, bankroto administratoriaus ir ieškovo 2007 m. rugpjūčio mėnesį sudarytos sutarties dėl teisių perleidimo. Jei "F-Tex SIA" ieškinys gali būti laikomas tiesiogiai išplaukiančiu ir glaudžiai susijusiu su Vokietijoje nagrinėjama bankroto byla, tai jurisdikciją nagrinėti bylą turi Vokietijos teismai, jei ne - Lietuvos teismai. Taigi, kreipdamasis į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas iš esmės siekė išsiaiškinti, ar ieškinys pagrindinėje byloje turi būti laikomas glaudžiai susijusiu su bankroto byla ir todėl kompetentingas teismas turi būti nustatomas pagal Reglamente (EB) Nr. 1346/2000 įtvirtintas jurisdikcijos taisykles, ar laikytinas civiline komercine byla Reglamento (EB) Nr. 44/2001 prasme ir todėl turi būti nagrinėjamas teisme, kuris turi jurisdikciją remiantis Reglamento (EB) Nr. 44/2001 nuostatomis.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 21 d. rezoliucija Nr. 44, Europos teisės departamentas 2010 m. rugpjūčio 13 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės vardu šioje byloje pateikė rašytines pastabas. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas Sprendime pritarė Lietuvos Respublikos Vyriausybės rašytinėse pastabose išdėstytiems argumentams ir konstatavo, kad F-Tex actio Pauliana ieškinys atsakovui Jadecloud-Vilma, neturėtų būti laikomas su bankroto byla glaudžiai susijusiu ieškiniu, todėl tarptautinės jurisdikcijos klausimas turėtų būti sprendžiamas vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 44/2001, o ne Reglamento (EB) Nr. 1346/2000 nuostatomis. Tokiu būdu, pripažinęs, kad jurisdikciją nagrinėti bylą pagal Reglamento (EB) Nr. 44/2001 taisykles turi Lietuvos teismai, ESTT nusprendė, jog atsakyti į kitus Lietuvos Aukščiausiojo Teismo klausimus nebūtina.

Sprendimo tekstą lietuvių kalba galite rasti Europos Sąjungos Teisingumo Teismo interneto svetainėje.

Atnaujinimo data: 2023-11-16