>

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas  2015 m. gegužės 13 d. priėmė sprendimą byloje Gazprom, C−536/13, kurioje Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2014 m. vasario 6 d. pateikė rašytines pastabas ir 2014 m. rugsėjo 30 d. dalyvavo posėdyje Europos Sąjungos Teisingumo Teisme (toliau – Teisingumo Teismas).

Byloje Gazprom, C−536/13 su prašymu priimti prejudicinį sprendimą į Teisingumo Teismą kreipėsi Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, pateikdamas prejudicinius klausimus dėl 2000 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 44/2001 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo (toliau – reglamentas Briuselis I) nuostatų išaiškinimo.

Ginčas pagrindinėje byloje kilo dėl Švedijos Karalystės Stokholmo Prekybos Rūmų Arbitražo Instituto priimto sprendimo pripažinimo ir leidimo vykdyti Lietuvos Respublikoje.

Byloje Gazprom, C−536/13 priimtame sprendime Teisingumo Teismas konstatavo, kad reglamentą Briuselis I reikia aiškinti taip, kad juo valstybės narės teismui nedraudžiama nei pripažinti ir leisti vykdyti arbitražo teismo sprendimą, kuriuo vienai iš šalių uždraudžiama kreiptis su tam tikrais reikalavimais į šios valstybės narės teismą, nei atsisakyti pripažinti ir leisti vykdyti tokį arbitražo teismo sprendimą, nes šiame reglamente nereglamentuojamas vienoje valstybėje narėje priimto arbitražo teismo sprendimo pripažinimas ir vykdymas kitoje valstybėje narėje.

Sprendimo tekstą galite rasti Teisingumo Teismo interneto svetainėje.

Atnaujinimo data: 2023-11-16