>

2020 m. vasario 27 d. Teisingumo Teismas paskelbė sprendimą byloje Lietuva prieš Komisiją, C-79/19 P.

2019 m. vasario 1 d. pateiktu apeliaciniu skundu Lietuvos Respublika siekė panaikinti Bendrojo Teismo sprendimą byloje Lietuva prieš Komisija, T508/15, kuriuo atmestas jos ieškinys dėl 2015 m. birželio 22 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimo (ES) 2015/1119 dėl valstybių narių patirtų tam tikrų išlaidų nefinansavimo Europos Sąjungos lėšomis iš Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), kiek juo Lietuvos Respublikai nustatyta 5 % fiksuoto dydžio finansinė pataisa ir atimta 1 938 300,08 EUR suma iš finansavimo, skirto pagal priemonę „Ankstyvas pasitraukimas“ nuo 2010 m. spalio 16 d. iki 2013 m. spalio 15 d.

Teisingumo Teismo sprendimu apeliacinis skundas buvo atmestas.

Atnaujinimo data: 2023-11-16