>

2017 m. rugsėjo 5 d. Lietuvos Respublika pateikė Europos Sąjungos Bendrajam Teismui (toliau – Bendrasis Teismas) ieškinį, kuriuo prašė panaikinti 2017 m. birželio 26 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimą (ES) 2017/1144 dėl valstybių narių patirtų tam tikrų išlaidų nefinansavimo Europos Sąjungos lėšomis iš Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) tiek, kiek juo numatyta skirti 4 207 894,93 EUR finansinę pataisą Lietuvai.

2019 m. rugsėjo 4 d. Bendrojo Teismo sprendimu ieškinys atmestas.

Atnaujinimo data: 2023-11-16