>

2010 m. spalio 21 d. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (ESTT) priėmė sprendimą byloje Nidera Handelscompagnie BV, C‑385/09 dėl Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau MGK) pateikto prašymo priimti prejudicinį sprendimą byloje NIDERA HANDELSCOMPAGNIE dėl 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos (toliau – „PVM direktyva“) nuostatų, reglamentuojančių teisę į PVM atskaitą, išaiškinimo. Esminis klausimas šioje byloje - ar Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatyme (toliau – „PVM įstatymas“) nustatytas reikalavimas registruotis PVM mokėtoju Lietuvoje, norint turėti teisę į PVM atskaitą, suderinamas su PVM direktyvos nuostatomis, reglamentuojančiomis teisę į PVM atskaitą.

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (ESTT) nurodė, kad PVM direktyva turi būti aiškinama taip, jog ja draudžiama, kad pridėtinės vertės mokesčiu apmokestinamas asmuo, kuris tenkina esmines sąlygas atskaityti šį mokestį remiantis šios direktyvos nuostatomis ir įsiregistruoja PVM mokėtoju per protingą terminą nuo sandorių, suteikiančių teisę į PVM atskaitą, įvykdymo, netektų galimybės įgyvendinti teisės į atskaitą dėl nacionalinės teisės akto, kuriuo draudžiama atskaityti perkant prekes sumokėtą PVM, kadangi šis apmokestinamasis asmuo neįsiregistravo PVM mokėtoju prieš naudodamas šias prekes savo apmokestinamojoje veikloje.

ESTT paminėjo, kad vis dėlto apmokestinamajam asmeniui, kuris nesilaiko PVM direktyvoje įtvirtintų reikalavimų, gali būti nustatyta administracinė nuobauda pagal šią direktyvą į nacionalinę teisę perkeliančias nacionalines priemones. ESTT pritarė tam, kad jeigu teisei į PVM atskaitą nebūtų taikomi jokie apribojimai laiko atžvilgiu, nebūtų galima užtikrinti visiško teisinio saugumo. Todėl aišku, kad pareiga apmokestinamajam asmeniui įsiregistruoti PVM mokėtoju galėtų netekti prasmės, jei valstybės narės neturėtų teisės nustatyti protingo termino šiuo tikslu. Iš ESTT sprendimo matyti, kad apmokestinamajam asmeniui, įvykdžiusiam sandorius, suteikiančius teisę į PVM atskaitą ir tenkinančiam esmines sąlygas atskaityti šį mokestį remiantis šios direktyvos nuostatomis, vis dėlto išlieka pareiga įsiregistruoti PVM mokėtoju per protingą terminą, kad galėtų savo teisę įgyvendinti, t.y. įsiregistruoti PVM mokėtoju per mažiau nei šešis mėnesius po to, kai įvykdė sandorius, dėl kurių atsirado teisė į PVM atskaitą.

Atnaujinimo data: 2023-11-16