>

Nuomonė dėl Kanados ir ES bei jos valstybių narių išsamaus ekonomikos ir prekybos susitarimo, 1/17

2019 m. balandžio 30 d. byloje 1/17 Teisingumo Teismas pateikė nuomonę dėl  Kanados ir Europos Sąjungos bei jos valstybių narių išsamaus ekonomikos ir prekybos susitarimo (toliau – Susitarimas) nuostatų suderinamumo su Europos Sąjungos steigimo sutartimis.

Šioje byloje Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2018 m. sausio 18 d. pateikė rašytines pastabas, o 2018 m. birželio 26 d. Vyriausybės atstovai dalyvavo teismo posėdyje. Lietuvos Respublika šioje byloje laikėsi nuomonės, kad Susitarimo, pasirašyto Briuselyje 2016 m. spalio 30 d., aštunto skyriaus („Investicijos“) F skirsnis („Investuotojų ir valstybių ginčų dėl investicijų sprendimas“) suderinamas su Sutartimis, įskaitant ir pagrindines teises.

Teisingumo Teismo sprendimu šiai nuomonei pritarta nurodant, kad Susitarimas yra suderinamas su Europos Sąjungos pirmine teise.

Atnaujinimo data: 2023-11-16