>

2017 m. vasario 14 d. Teisingumo Teismas priėmė nuomonę Nuomonės 3/15 pateikimo procedūroje dėl 2015 m. rugpjūčio 11 d. Europos Komisijos pagal SESV 218 straipsnio 11 dalį pateikto prašymo pateikti nuomonę klausimu, ar Europos Sąjunga turi išimtinę kompetenciją sudaryti Marakešo sutartį dėl geresnių sąlygų susipažinti su paskelbtais kūriniais sudarymo akliems, regos sutrikimų ar kitą spausdinto teksto skaitymo negalią turintiems asmenims?

Teisingumo Teismo nuomone Marakešo sutarties dėl geresnių sąlygų susipažinti su paskelbtais kūriniais sudarymo akliems, regos sutrikimų ar kitą spausdinto teksto skaitymo negalią turintiems asmenims sudarymas patenka į Europos Sąjungos išimtinės kompetencijos sritį.

Šioje nuomonės procedūroje savo rašytines pastabas taip pat teikė Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir laikėsi pozicijos, kad Europos Sąjungai ir valstybėms narėms priklauso pasidalijamoji kompetencija sudaryti Marakešo sutartį.

Su Teisingumo Teismo nuomone ir jos motyvais susipažinti galima Teisingumo Teismo internetinėje svetainėje www.curia.europa.eu

Atnaujinimo data: 2023-11-16