>

2015 m. lapkričio 19 d.Teisingumo Teismas priėmė sprendimą byloje P, C-455/15 PPU, kurioje savo paaiškinimus teikė ir Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

Byla C−455/15 PPU Europos Sąjungos Teisingumo Teisme buvo nagrinėjama pagal Varbergs tingsrätt (Švedijos teismas) 2015 m. rugpjūčio 25 d. pateiktą prašymą priimti prejudicinį sprendimą ir atsakyti į pateiktą klausimą dėl 2003 m. lapkričio 27 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 2201/2003 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų, susijusių su santuoka ir tėvų pareigomis, pripažinimo bei vykdymo, panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 1347/2000 (toliau – Reglamentas „Briuselis II“), nuostatų išaiškinimo. Konkrečiai, Varbergs tingsrätt Teisingumo Teismo prašė atsakyti į klausimą, ar prašymą priimti prejudicinį sprendimą teikiantis teismas, taikydamas Reglamento „Briuselis II“ 23 straipsnio a punktą ar kitą nuostatą ir nepaisydamas šio reglamento 24 straipsnio, privalo atsisakyti pripažinti sprendimą, kurį 2015 m. vasario 18 d. priėmė Šilutės rajono apylinkės teismas, ir todėl tęsti su globos teisėmis susijusią dabar jo nagrinėjamą bylą.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė teikdama paaiškinimus šioje byloje laikėsi pozicijos, kad Šilutės rajono apylinkės teismo sprendimas turi būti pripažįstamas ir vykdomas Švedijos Karalystėje. Teisingumo Teismo sprendimas iš esmės atitiko tokią poziciją: buvo nuspręsta, kad Reglamento (EB) Nr. 2201/2003 23 straipsnio a punktą reikia aiškinti taip, kad jeigu, atsižvelgiant į tai, kas naudingiausia vaikui, nepadaryta akivaizdaus teisės normos, kuri valstybės narės teisės sistemoje laikoma esmine, arba teisės, kuri toje teisės sistemoje pripažįstama pagrindine, pažeidimo, šia nuostata šios valstybės narės teismui, kuris mano turįs jurisdikciją spręsti vaiko globos klausimą, neleidžiama atsisakyti pripažinti kitos valstybės narės teismo sprendimo dėl šio vaiko globos. Sprendimo 40 punkte Teisingumo Teismas taip pat pastebėjo, kad, kiek tai susiję su pagrindine byla, iš Teisingumo Teismo turimos medžiagos nematyti, kad yra tokia teisės norma, kuri Švedijos Karalystės teisės sistemoje būtų laikoma esmine, arba teisė, kuri toje teisės sistemoje pripažįstama pagrindine, ir kad jos būtų pažeistos pripažinus 2015 m. vasario 18 d. Šilutės rajono apylinkės teismo sprendimą.

Atnaujinimo data: 2023-11-16