>

Paskelbta Teisingumo Teismo nuomonė dėl Modernizuotos energetikos chartijos sutarties projekto, 1/20

2020 m. gruodžio 2 d. Belgijos Karalystė pateikė Teisingumo Teismui prašymą pateikti nuomonę dėl modernizuotos Energetikos chartijos sutarties (ECS) projekte numatyto ginčų sprendimo mechanizmo ir sąvokų „investicija“ ir „investuotojas“ suderinamumo su ES Sutartimis. Iš esmės ši valstybė narė abejoja, ar šis mechanizmas taikytinas vienos valstybės narės investuotojo ginčams su kita valstybe nare.

Šioje byloje Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2021 balandžio 20 d. pateikė rašytines pastabas.

2022 m. birželio 16 d. pateiktoje nuomonėje 1/20 Teisingumo Teismas nurodė, kad neturi pakankamai informacijos apie patį modernizuotos ECS projekto turinį, todėl prašymą pateikti nuomonę laiko nepriimtinu, nes jis yra per ankstyvas.

Konstatavęs, kad prašymo pateikti nuomonę pateikimo dieną nebuvo jokio dokumento, kuriame išdėstytas modernizuotos ECS tekstas, Teisingumo Teismas pažymėjo, kad tą dieną derybos buvo labai ankstyvoje stadijoje. Nors jau buvo nustatytas sričių, dėl kurių vyks derybos, sąrašas ir į jį nebuvo įtrauktas ginčų sprendimo mechanizmas, Susitariančiosios Šalys galėjo ir vis dar gali sutarti, kad ginčų sprendimo mechanizmas į šį sąrašą būtų įtrauktas. Todėl galimų derybų dėl šios srities baigtis nėra pakankamai nuspėjama ir negalima atmesti galimybės, kad šį mechanizmą reglamentuojanti nuostata bus iš dalies pakeista.

Su Teismo nuomone ir jos motyvais galima plačiau susipažinti: https://curia.europa.eu

Atnaujinimo data: 2024-02-14