>

Priimtas sprendimas byloje C-162/22, Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra

2023 m. rugsėjo 7 d. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas paskelbė sprendimą byloje  C-162/22, Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra, kuri buvo nagrinėjama pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2022 m. vasario 24 d. nutartimi pateiktą prašymą priimti prejudicinį sprendimą dėl 2002 m. liepos 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/58/EB dėl asmens duomenų tvarkymo ir privatumo apsaugos elektroninių ryšių sektoriuje (Direktyva dėl privatumo ir elektroninių ryšių) nuostatų išaiškinimo.

Šioje byloje 2022 m. liepos 8 d. buvo pateiktos Lietuvos Respublikos Vyriausybės rašytinės pastabos. Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovai dalyvavo 2023 m. vasario 2 d. vykusiame Teisingumo Teismo posėdyje.Žymė

Teisingumo Teismas, atsakydamas į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pateiktą klausimą, sprendime nurodė, kad Direktyvos 2002/58/EB, iš dalies pakeistos 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/136/EB, 15 straipsnio 1 dalis, siejama su Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 7, 8, 11 straipsniais ir 52 straipsnio 1 dalimi, turi būti aiškinama taip: pagal ją draudžiama su elektroniniais ryšiais susijusius asmens duomenis, elektroninių ryšių paslaugų teikėjų saugomus taikant teisėkūros priemonę, kurios imtasi pagal šią nuostatą, ir vėliau taikant šią priemonę perduotus kompetentingoms institucijoms siekiant kovoti su sunkiais nusikaltimais, naudoti tiriant korupcinio pobūdžio tarnybinius nusižengimus.

Pažymėtina, kad procesas Teisingumo Teisme yra tik vienas iš etapų prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusio teismo, šiuo atveju Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo,  nagrinėjamoje byloje. Su Teisingumo Teismo sprendimu ir jo motyvais galima plačiau susipažinti: https://curia.europa.eu

 

 

Atnaujinimo data: 2024-02-14