>

2022 m. gruodžio 22 d. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas paskelbė sprendimą byloje C-237/21, Generalstaatsanwaltschaft München, kuri buvo nagrinėjama pagal Vokietijos teismoOberlandesgericht München 2021 m. balandžio 9 d. nutartimi pateiktą prašymą priimti prejudicinį sprendimą dėl galimybės, remiantis Sąjungos teise, atmesti trečiosios šalies prašymą dėl Sąjungos piliečio ekstradicijos.

Šioje byloje 2021 m. rugpjūčio 20 d. buvo pateiktos Lietuvos Respublikos Vyriausybės rašytinės pastabos.

Teisingumo Teismas, atsakydamas į Vokietijos teismo pateiktą klausimą, sprendime nurodė, kad Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 18 ir 21 straipsniai turi būti aiškinami taip:

–        pagal juos valstybė narė, gavusi trečiosios valstybės ekstradicijos prašymą, pateiktą siekiant įvykdyti laisvės atėmimo bausmę kitos valstybės narės piliečiui, nuolat gyvenančiam pirmojoje valstybėje narėje, pagal kurios nacionalinę teisę draudžiama tik jos pačios piliečių ekstradicija už Sąjungos teritorijos ribų ir numatyta galimybė šią bausmę atlikti jos teritorijoje, jei trečioji valstybė su tuo sutinka, turi aktyviai siekti tokio ekstradicijos prašymą pateikusios trečiosios valstybės sutikimo, tam pasitelkdama visus bendradarbiavimo ir pagalbos baudžiamosiose bylose mechanizmus, kuriais ji gali naudotis, palaikydama santykius su šia trečiąja valstybe,

–        jei tokio sutikimo negauta, pagal juos pirmajai valstybei narei nedraudžiama vykdyti šio Sąjungos piliečio ekstradicijos, laikantis jai pagal tarptautinę konvenciją tenkančių įsipareigojimų, jei ši ekstradicija nepažeidžia Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje garantuojamų teisių.

Pažymėtina, kad procesas Teisingumo Teisme yra tik vienas iš etapų prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusio teismo nagrinėjamoje byloje. Su Teisingumo Teismo sprendimu ir jo motyvais galima plačiau susipažinti: https://curia.europa.eu

Atnaujinimo data: 2024-02-14