>

2022 m. birželio 30 d. priimtas Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimas byloje Valstybės sienos apsaugos tarnyba, C‑72/22 PPU, kurioje Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas pateikė prašymą priimti prejudicinį sprendimą. Byloje buvo prašoma direktyvų, reglamentuojančių tarptautinės apsaugos suteikimą ir tarptautinės apsaugos prašytojų priėmimo sąlygas (Direktyvų 2013/32/ES ir 2013/33/ES), nuostatų, nustatančių prašymo suteikti prieglobstį pateikimą ir prieglobsčio prašytojų sulaikymo sąlygas, išaiškinimo.

Šioje byloje Lietuvos Respublikos Vyriausybė teikė rašytines pastabas ir dalyvavo 2022 m. balandžio 7 d. vykusiame Teisingumo Teismo posėdyje. Byla nagrinėta pagreitintos procedūros tvarka.

Teisingumo Teismas, atsakydamas į pirmąjį klausimą, sprendime nurodė, kad Direktyvos 2013/32/ES 6 straipsnis ir 7 straipsnio 1 dalis turi būti aiškinami taip, kad pagal juos draudžiamos valstybės narės teisės normos, pagal kurias tais atvejais, kai yra įvesta karo padėtis ar nepaprastoji padėtis arba paskelbta ekstremalioji situacija dėl masinio užsieniečių antplūdžio, neteisėtai šalyje esantys trečiųjų šalių piliečiai faktiškai netenka galimybės naudotis tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimo procedūra šios valstybės narės teritorijoje.

Atsakydamas į antrąjį pateiktą klausimą Teisingumo Teismas pažymėjo, kad Direktyvos 2013/33/ES 8 straipsnio 2 ir 3 dalys turi būti aiškinamos taip, kad pagal jas draudžiamos valstybės narės teisės normos, pagal kurias tais atvejais, kai yra įvesta karo padėtis ar nepaprastoji padėtis arba paskelbta ekstremalioji situacija dėl masinio užsieniečių antplūdžio, prieglobsčio prašytojas gali būti sulaikytas vien todėl, kad jis šios valstybės narės teritorijoje yra neteisėtai.

Pažymėtina, kad procesas Teisingumo Teisme yra tik vienas iš etapų prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusio teismo, šiuo atveju Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo, nagrinėjamoje byloje. Su teismo sprendimu ir jo motyvais galima plačiau susipažinti: https://curia.europa.eu

Atnaujinimo data: 2024-02-14