>

2021 m. rugsėjo 8 d. Europos Sąjungos Bendrasis Teismas priėmė sprendimą byloje T-193/19, kurioje įmonės Achema AB ir Achema Gas Trade UAB ginčijo 2018 m. spalio 31 d. priimtą Komisijos sprendimą C(2018) 7141 final valstybės pagalbos byloje SA.44678 (2018/N) dėl pakeistos pagalbos schemos suskystintų gamtinių dujų (SGD) terminalui Lietuvoje.

Bendrasis Teismas iš dalies patenkino ieškovių reikalavimus ir panaikino 2018 m. spalio 31 d. priimtą Komisijos sprendimą C(2018) 7141 final valstybės pagalbos byloje SA.44678 (2018/N) tiek, kiek nurodytu sprendimu Europos Komisija nusprendė nepradėti oficialios tyrimo procedūros, numatytos SESV 108 straipsnio 2 dalyje, 2016 m. atliktų valstybės pagalbos schemos pakeitimų atžvilgiu. Bendrojo Teismo vertinimu, nurodytu atveju Europos Komisija turėjo inicijuoti oficialų tyrimą pagal SESV 108 straipsnio 2 dalį.

Lietuva ir Europos Komisija šioje byloje laikėsi pozicijos, kad apie pagalbos schemą buvo pakankamai duomenų ir jų vertinimas nekėlė abejonių dėl atitikties Sąjungos teisei, todėl Europos Komisija galėjo atlikti vertinimą pagal supaprastintą pirminio patikrinimo procedūrą.

Su teismo sprendimu ir jo motyvais galima plačiau susipažinti: https://curia.europa.eu

Atnaujinimo data: 2024-02-13