>

2022 m. gruodžio 7 d. Europos Sąjungos Bendrasis Teismas priėmė sprendimą byloje T-537/20, Lietuva prieš Komisiją, kurioje Lietuvos Respublikos pateiktu ieškiniu buvoprašoma panaikinti 2020 m. birželio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimą (ES) 2020/859 dėl valstybių narių patirtų tam tikrų išlaidų nefinansavimo Europos Sąjungos lėšomis iš Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), kiek juo nustatyta 5 % fiksuoto dydžio finansinė pataisa finansavimui, skirtam pagal ankstyvo pasitraukimo paramos priemonę laikotarpiu nuo 2013 m. spalio 16 d. iki 2018 m. birželio 30 d. 

Bendrojo Teismo sprendimu byloje T-537/20 ieškinys buvo atmestas, atitinkamai 2020 m. birželio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2020/859 lieka galioti nepakeistas.

Su Bendrojo Teismo sprendimu ir jo motyvais galima plačiau susipažinti: https://curia.europa.eu

Atnaujinimo data: 2024-02-14