>

2019 m. balandžio 11 d. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (toliau – Teisingumo Teismas) priėmė sprendimą byloje Skonis ir kvapas, C-638/17.

Ši byla buvo nagrinėjama pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – LVAT) 2017 m. lapkričio 2 d. pateiktą prašymą priimti prejudicinį sprendimą dėl 2011 m. birželio 21 d. Tarybos direktyvos 2011/64/ES dėl akcizų, taikomų apdorotam tabakui, struktūros ir tarifų (toliau – Direktyva 2011/64/ES) nuostatų išaiškinimo.

Konkrečiai, LVAT Teisingumo Teismo prašė išaiškinti:

„Ar Direktyvos 2011/64/ES 4 straipsnio 1 dalis turi būti aiškinama taip, kad sąvoka „cigarai arba cigarilės“ (ne)apima atvejų, kai apvalkalo, pagaminto iš natūralaus ar regeneruoto tabako, dalį papildomai dengia kitas išorinis (popierinis) sluoksnis, kaip yra nagrinėjamoje byloje? Ar atsakymui į šį klausimą yra reikšminga aplinkybė, kad popieriaus, kaip papildomo sluoksnio naudojimas tabako gaminio išoriniame apvalkale (filtro vietoje) lemia jo vizualinį panašumą į cigaretę?“

LVAT apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal atsakovo Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI) apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. birželio 2 d. sprendimo administracinėje byloje pagal atsakovo VMI prašymą pareiškėjui UAB „Skonis ir kvapas“ dėl Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – MGK) sprendimo panaikinimo. Byloje sprendžiamas ginčas dėl VMI sprendimo, kuriame konstatuota, kad pareiškėjo UAB „Skonis ir kvapas“ nuo 2013 m. rugsėjo 1 d. iki 2015 m. balandžio 17 d. atgabenti 1092,236 g tabako gaminiai neatitinka cigarų ir cigarilių apibrėžimo, nustatyto LR akcizų įstatymo 3 straipsnio 10 dalyje, todėl pareiškėjui papildomai apskaičiuota 58451,11 EUR akcizų, 8195,86 EUR delspinigių bei skirta 8768 EUR bauda. VMI, remdamasi Muitinės laboratorijos atlikto ginčo prekių tyrimo išvadomis, kad minėtus gaminius iš dalies padengia popierius, konstatavo, kad gaminiai laikytini cigaretėmis, o ne cigarilėmis. Atitinkamai dėl to VMI priėmė sprendimą ir apskaičiavo pareiškėjui papildomai mokėtinus mokesčius.

Pareiškėjas, nesutikdamas su VMI sprendimu, kreipėsi į Mokestinių ginčų komisiją prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – MKG), kuri tenkino pareiškėjo skundą ir panaikino VMI sprendimą. MKG sprendime pažymėjo, kad vertinant tabako gaminį akcizų tikslais, nėra jokio teisinio pagrindo taikyti muitus reguliuojančius teisės aktus ir remtis Muitinės laboratorijos pateiktu vertinimu dėl ginčo gaminių klasifikavimo pagal KN. Pirmosios instancijos teismas, atmesdamas VMI prašymą, sutiko su MKG vertinimu ir šios institucijos sprendimą paliko nepakeistą.

Sprendimas byloje buvo priimtas be generalinio advokato išvados.

Teisingumo Teismas nusprendė, kad:

Direktyvos 2011/64/ES 4 straipsnio 1 dalies a punktas turi būti aiškinamas taip, kad tokie tabako produktai, kokie nagrinėjami pagrindinėje byloje, kurių iš natūralaus tabako pagaminto išorinio apvalkalo dalį, kur yra filtras, dengia papildomas sluoksnis iš popieriaus, kuris gali lemti šių produktų vizualinį panašumą į cigaretes, priskirtini prie cigarų arba cigarilių kategorijos, kaip ji apibrėžiama pagal šią nuostatą.

Nuoroda į sprendimą.

Atnaujinimo data: 2023-11-16