>

Pranešame, kad 2016 m. liepos 28 d. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (toliau – Teisingumo Teismas) priėmė sprendimą byloje Taryba prieš Komisiją, C−660/13, kurioje Lietuvos Respublikos Vyriausybė teikė savo rašytines pastabas.

Byloje ieškiniu Europos Sąjungos Taryba Teisingumo Teismo prašė:

  1. panaikinti 2013 m. spalio 3 d. Europos Komisijos sprendimą C(2013) 6355 final dėl Susitarimo dėl Šveicarijos Konfederacijos finansinio įnašo memorandumo priedo pasirašymo (toliau – ginčijamas sprendimas),
  2. numatyti, kad panaikintas sprendimas lieka galioti iki bus priimtas jį pakeičiantis aktas ir
  3. priteisti iš Europos Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

Taryba ieškinyje nurodė, kad skundžiamas sprendimas, kuriuo Komisija įgaliojo du savo narius pasirašyti minėtą memorandumą be išankstinio Tarybos pritarimo, yra neteisėtas, nes pažeidžia Sutartyse įtvirtintus pagrindinius Europos Sąjungos teisės principus. Ieškinyje dėl panaikinimo nurodyti du konkretūs pagrindai:

  1. Komisijos sprendimas pažeidžia ESS 13 straipsnio 2 dalyje įtvirtintą įgaliojimų padalijimo principą, taigi ir institucinės pusiausvyros principą.
  2. Komisijos veiksmai, susiję su skundžiamo sprendimo priėmimu, pažeidžia ESS 13 straipsnio 2 dalyje įtvirtintą lojalaus bendradarbiavimo principą.

Dėl pirmojo pagrindo Taryba teigė, kad Komisija, viena pati Sąjungos vardu ir be išankstinio Tarybos pritarimo pasirašiusi su Šveicarija memorandumo priedą, pažeidė ESS 13 straipsnio 2 dalyje įtvirtintą įgaliojimų padalijimo principą, nes pasisavino Sąjungos politikos formavimo galias, kurios, vadovaujantis ESS 16 straipsniu, priskiriamos prie Tarybos kompetencijos, ir taip nepaisė institucinės pusiausvyros principą.

Dėl antrojo pagrindo Taryba manė, kad Komisija pažeidė lojalaus bendradarbiavimo principą šiais veiksmais: 1) sąmoningai nepaisė ESS 16 straipsniu Tarybai suteiktų įgaliojimų ir taip pažeidė ESS 13 straipsnio 2 dalyje įtvirtintą įgaliojimų paskirstymo principą, taigi ir institucinės pusiausvyros principą, 2) sąmoningai ir vienašališkai ignoravo valstybių narių vaidmenį atitinkamoje srityje, o tai pažeidžia ESS 4 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą įgaliojimų suteikimo principą, 3) tyčia veikė taip, kad Tarybos pastangos ištaisyti Komisijos sukurtą padėtį būtų neveiksmingos, ir 4) sąmoningai nepaisė vieningo atstovavimo Sąjungai imantis išorės veiksmų principo.

Pažymime, kad nagrinėtoje byloje Lietuvos Respublika palaikė Tarybą.

Remdamasis sprendime išdėstytais motyvais, Teisingumo Teismas nusprendė:

  1. Panaikinti 2013 m. spalio 3 d. Komisijos sprendimą C(2013) 6355 final dėl Susitarimo dėl Šveicarijos finansinio įnašo memorandumo priedo pasirašymo.
  2. Palikti galioti Komisijos sprendimo C(2013) 6355 final padarinius, kol per protingą terminą bus priimtas naujas jį pakeičiantis sprendimas.
  3. Priteisti iš Europos Komisijos bylinėjimosi išlaidas.
  4. Čekijos Respublika, Vokietijos Federacinė Respublika, Graikijos Respublika, Prancūzijos Respublika, Lietuvos Respublika, Vengrija, Nyderlandų Karalystė, Lenkijos Respublika, Suomijos Respublika ir Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė padengia savo bylinėjimosi išlaidas.

Šio sprendimo variantą įvairiomis kalbomis galima rasti Teisingumo Teismo internetinėje svetainėje.

Atnaujinimo data: 2023-11-16