>

2019 m. gruodžio 11 d. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (toliau – Teisingumo Teismas) priėmė sprendimą byloje TV Play Baltic, C-87/19, kurioje į Teisingumo Teismą su prašymu priimti prejudicinį sprendimą kreipėsi Lietuvos Vyriausiasis administracinis teismas. Pagrindinėje byloje buvo nagrinėjamas ginčas dėl įpareigojimo retransliuoti Lietuvos nacionalinio transliuotojo televizijos programą. 

2019 m. gegužės 27 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė pateikė savo rašytines pastabas. Lietuvos Respublikos Vyriausybė šioje byloje įrodinėjo, kad įpareigojimas retransliuoti nacionalinio transliuotojo televizijos programas yra nacionalinės kultūros politikos priemonė ir ji negali prieštarauti Sąjungos teisei.

Teisingumo Teismas įsiklausė į Lietuvos Respublikos Vyriausybės argumentus ir nusprendė, kad valstybėms narėms nedraudžiama nustatyti privalomojo televizijos programos siuntimo įpareigojimo įmonėms, kurios per tretiesiems asmenims priklausančius palydovinius tinklus retransliuoja sąlyginės prieigos sistema apsaugotas televizijos programas ir siūlo savo klientams televizijos programų paketus.Sprendimas šioje byloje atitinka Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą poziciją byloje.

Plačiau

Atnaujinimo data: 2023-11-16