>

Europos Sąjungos Bendrasis Teismas 2013 m. balandžio 23 d. nusprendė bylą Vengrijaprieš Komisiją, T‑221/07, išbraukti iš Bendrojo Teismo registro. Vengrijos Respublikos 2007 m. birželio 26 d. ieškiniu buvo siekiama, kad Europos Sąjungos Bendrasis Teismas panaikintų Europos Komisijos 2007 m. sprendimą dėl Vengrijos nacionalinio šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų paskirstymo 2008-2012 m. plano, kurį Vengrija buvo pateikusi pagal Direktyvą 2003/87/EB.

2008 m. vasario 13 d. byloje Vengrijos Respublika prieš Komisiją, T‑221/07, buvo pateikti ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės  rašytiniai paaiškinimai.

Europos Sąjungos Bendrojo Teismo 2013 m. balandžio 23 d. nutartimi byla VengrijosRespublika prieš Komisiją, T‑221/07, buvo išbraukta iš Bendrojo Teismo registro, nes Vengrijos Respublika atsisakė savo pareikštų reikalavimų.

Informaciją apie ieškinį byloje Vengrijos Respublika prieš Komisiją, T‑221/07, galite rasti Europos Sąjungos Teisingumo Teismo interneto svetainėje.

Atnaujinimo data: 2023-11-16