>

Žmogaus teisių ir laisvių apsauga baudžiamajame procese

Teisingumo ministerija atlieka teisės aktų, susijusių su baudžiamąja teise, baudžiamojo proceso teise, taikymo efektyvumo bei tobulinimo perspektyvų analizę. Teikia teisines išvadas bei pasiūlymus dėl  teisinio reguliavimo baudžiamojo proceso srityje tobulinimo, atsižvelgiant į žmogaus ir piliečio teisių bei laisvių, visuomenės ir valstybės interesų apsaugos būtinumą; dalyvauja įvertinant teisės aktus baudžiamosios teisės, baudžiamojo proceso teisės srityse, organizuoja pasiūlymų dėl šių teisės aktų pakeitimo (tobulinimo) ar pripažinimo netekusiais galios.

Susiję teisės aktai

Atnaujinimo data: 2023-11-16