>

Komisija dėl religinių, ezoterinių ir dvasinių grupių veiklos

Pagrindinės Komisijos valstybės institucijų, pagal savo kompetenciją sprendžiančių su religinių, ezoterinių ar dvasinių grupių veikla susijusius klausimus, veiklai koordinuoti funkcijos yra:
  • koordinuoti valstybės institucijų tyrimus, ar religinių, ezoterinių ar dvasinių grupių veikla atitinka įstatymus;
  • užtikrinti keitimąsi informacija tarp suinteresuotų valstybės institucijų ir teikti joms pasiūlymus dėl neatidėliotinų veiksmų, susijusių su religinių, ezoterinių ar dvasinių grupių veikla.
Valstybės ir savivaldybių institucijas bei gyventojus, kuriems aktualūs su religinių, dvasinių ar ezoterinių grupių veikla susiję klausimai, prašome rašyti komisijai adresu:

Komisijai valstybės institucijų, pagal savo kompetenciją sprendžiančių su religinių, ezoterinių ir dvasinių grupių veikla susijusius klausimus, veiklai koordinuoti
Teisingumo ministerija
Gedimino pr. 30
LT-01104 Vilnius
El. pašto adresas [email protected]
Klausimus komisijos nariams pagal jų kompetencijos sritis galite siųsti el. pašto adresu [email protected]

Gautas klausimas bus persiųstas komisijos nariui pagal kompetenciją. Dažniausiai užduodamus ir aktualiausius klausimus skelbsime šioje svetainėje.

Teisės aktai

LR Vyriausybės nutarimas dėl komisijos sudarymo

Teisingumo ministro įsakymas dėl komisijos sudėties patvirtinimo

Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos 1999 m. rekomendacija „Nelegali sektų veikla“

Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos 1992 m. rekomendacija „Dėl sektų ir naujųjų religinių judėjimų“

Informacija apie komisijos veiklą

Informacija apie veiklą 2018 m.

Informacija apie veiklą 2017 m.

Informacija apie veiklą 2016 m.

Informacija apie veiklą 2015 m.

Atnaujinimo data: 2023-11-16