Atlyginimo už notarinius veiksmus dydžiai

Notarų atlyginimo už notarinių veiksmų atlikimą, sandorių projektų parengimą, konsultacijas ir technines paslaugas dydžiai (įkainiai) ir atvejai, kuriais notarų atlyginimo dydžiai gali būti mažinami arba nuo notarų atlyginimo mokėjimo atleidžiama, nustatyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. birežlio 28 d. nutarimu Nr. 498 „Dėl Notarų atlyginimo už notarinių veiksmų atlikimą, sandorių projektų parengimą, konsultacijas bei technines paslaugas dydžių (įkainių) ir atleidimo nuo šio atlyginimo mokėjimo atvejų sąrašo patvirtinimo“.

Konsulinio mokesčio už konsulinių pareigūnų atliekamus notarinius veiksmus dydžius ir atvejus, kuriais konsulinis mokestis neimamas reglamentuoja:

Seniūnai neatlygintinai atlieka seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams notarinius veiksmus.

Atnaujinimo data: 2023-11-16