>

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. birežlio 28 d. nutarimas Nr. 498 „Dėl Notarų atlyginimo už notarinių veiksmų atlikimą, sandorių projektų parengimą, konsultacijas bei technines paslaugas dydžių (įkainių) ir atleidimo nuo šio atlyginimo mokėjimo atvejų sąrašo patvirtinimo“.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2024 m. sausio 29 d. įsakymas Nr. 1R-28 „Dėl teisingumo ministro 2007 m. sausio 10 d. įsakymo Nr. 1R-11 „Dėl Notaro kvalifikacinio egzamino programos patvirtinimo“ pakeitimo“

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2023 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. 1R-401 „Dėl teisingumo ministro 2006 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 1R-481 „Dėl Notarų gyventojams teikiamų teisinių paslaugų poreikių vertinimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo“

 

Teisingumo ministro 2023 m. vasario 22 d. įsakymas Nr. 1R-83 „Dėl teisingumo ministro 2022 m. rugpjūčio 1 d. įsakymo Nr. 1R-266 „Dėl Notaro kvalifikacinio egzamino komisijos sudarymo“ pakeitimo“

Teisingumo ministro 2023 m. vasario 10 d. įsakymas Nr. 1R-58 „Dėl teisingumo ministro 2022 m. rugpjūčio 1 d. įsakymo Nr. 1R-267 „Dėl Kandidatų į notarus (asesorių) viešo konkurso komisijos sudarymo“ pakeitimo“

Teisingumo ministro 2023 m. vasario 10 d. įsakymas Nr. 1R-57 „Dėl teisingumo ministro 2022 m. rugpjūčio 1 d. įsakymo Nr. 1R-265 „Dėl Viešo konkurso eiti notaro pareigas komisijos sudarymo“ pakeitimo“

Teisingumo ministro 2022 m. rugpjūčio 26 d. įsakymas Nr. 1R-296 „Dėl teisingumo ministro 2022 m. rugpjūčio 1 d. įsakymo Nr. 1R-265 „Dėl Viešo konkurso eiti notaro pareigas komisijos sudarymo“ pakeitimo“

Teisingumo ministro 2022 m. rugpjūčio 1 d. įsakymas Nr. 1R-265 „Dėl Viešo konkurso eiti notaro pareigas komisijos sudarymo“

Teisingumo ministro 2022 m. rugpjūčio 1 d. įsakymas Nr. 1R-266 „Dėl Notaro kvalifikacinio egzamino komisijos sudarymo“

Teisingumo ministro 2022 m. rugpjūčio 1 d. įsakymas Nr. 1R-267 „Dėl Kandidatų į notarus (asesorių) viešo konkurso komisijos sudarymo“

Teisingumo ministro 2022 m. gegužės 17 d. įsakymas Nr. 1R-201 „Dėl teisingumo ministro 2020 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. 1R-325 „Dėl Notarų garbės teismo personalinės sudėties patvirtinimo“ pakeitimo“

Teisingumo ministro 2010 m. spalio 7 d. įsakymas Nr. 1R-225 „Dėl notaro kvalifikacinio egzamino nuostatų patvirtinimo“

Teisingumo ministro 2004 m. liepos 22 d. įsakymas Nr. 1R-184 „Dėl notarų garbės teismo nuostatų patvirtinimo“

Teisingumo ministro 2007 m. sausio 10 d. įsakymas Nr. 1R-11 „Dėl notaro kvalifikacinio egzamino programos patvirtinimo“

Teisingumo ministro 2006 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. 1R-481 "Dėl notarų gyventojams teikiamų teisinių paslaugų poreikių vertinimo metodikos patvirtinimo"

Teisingumo ministro 2004 m. kovo 15 d. įsakymas Nr. 1R-64 "Dėl notarinio registro, tvirtinamųjų įrašų ir notarinių liudijimų formų patvirtinimo"

Teisingumo ministro 2004 m. gegužės 17 d. įsakymas Nr. 1R-119 „Dėl reikalavimų, keliamų notarų biurams ir notarų darbo laikui, patvirtinimo“

Teisingumo ministro 2004 m. gegužės 19 d. įsakymas Nr. 1R-124 „Dėl Kandidatų į notarus (asesorių) viešo konkurso nuostatų patvirtinimo“

Teisingumo ministro 2010 m. spalio 7 d. įsakymas Nr. 1R-224 „Dėl viešo konkurso notaro pareigoms užimti nuostatų patvirtinimo“

Sveikatos apsaugos ministro ir Teisingumo ministro 2003 m. rugsėjo 26 d. įsakymas Nr. V-559/240 „Dėl notarų sveikatos tikrinimo tvarkos patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos notariato įstatymas

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas

Notarų atestavimo nuostatai (patvirtinta teisingumo ministro įsakymu 1999 m. gegužės 11 d. įsakymu Nr. 122)

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gegužės 8 d. nutarimas Nr. 580 „Dėl notarų profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklių patvirtinimo“

Teisingumo ministro 1996 m. rugsėjo 12 d. įsakymas Nr. 57 „Dėl notarų imamo atlyginimo už notarinių veiksmų atlikimą, sandorių projektų parengimą, konsultacijas ir technines paslaugas laikinųjų dydžių patvirtinimo

Teisingumo ministro 2004 m. lapkričio 15 d. įsakymas Nr. 1R-282 „Dėl notarų veiklos tarnybinės priežiūros taisyklių patvirtinimo“

Lietuvos notarų rūmų narių susirinkimo 2015 m. balandžio 11 d. nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos notarų garbės (etikos) kodekso patvirtinimo“

Atnaujinimo data: 2024-01-30