>

Teisės aktų sąrašas pretendentams viešame konkurse į kandidatus į notarus (asesorius)

1. Lietuvos Respublikos Konstitucija.

2. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas.

3. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas.

4. Lietuvos Respublikos notariato įstatymas.

5. Kandidatų į notarus (asesorių) viešo konkurso nuostatai.

6. Kandidato į notarus (asesoriaus) notaro praktikos atlikimo tvarkos taisyklės.

7. Notaro kvalifikacinio egzamino nuostatai.

8. Viešo konkurso eiti notaro pareigas nuostatai.

9. Notarų gyventojams teikiamų teisinių paslaugų poreikių vertinimo metodika.

10. Lietuvos notarų rūmų statutas.

11. Notarų garbės teismo nuostatai.

12. Notarų atestavimo nuostatai.

13. Notarų sveikatos tikrinimo tvarkos aprašas.

14. Notarų profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklės.

15. Notarų veiklos tarnybinės priežiūros taisyklės.

16. Reikalavimai, keliami notarų biurams ir notarų darbo laikui.

17. Dėl notarinio registro, tvirtinamųjų įrašų ir notarinių liudijimų formų patvirtinimo.

18. Notarų imamo atlyginimo už notarinių veiksmų atlikimą, sandorių projektų parengimą, konsultacijas ir technines paslaugas laikinieji dydžiai.

19. Dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašas.

20. Notarams ir teisę atlikti notarinius veiksmus turintiems asmenims skirti nurodymai, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui.

21. Oficialiesiems testamentams prilyginamų testamentų perdavimo saugoti notarams tvarka.

22. Vykdomųjų įrašų dėl priverstinio skolos išieškojimo pagal hipotekos (įkeitimo) kreditoriaus prašymą atlikimo tvarkos aprašas.

23. Vykdomųjų įrašų pagal notarine forma patvirtintus sandorius, iš kurių atsiranda piniginės prievolės, atlikimo tvarkos aprašas.

24. Notaro profesinės veiklos dokumentų tvarkymo, saugojimo ir perdavimo taisyklės.

25. Lietuvos Respublikos notarų garbės (etikos) kodeksas.

Atnaujinimo data: 2023-11-16