Vartojimo ginčų neteisminis sprendimas

Vartojimo ginčų neteisminis sprendimas

Vartojimo ginčų neteisminis sprendimas (taip pat vadinama alternatyviu ginčų sprendimu) yra ginčų, kilusių dėl vartotojų ir pardavėjų ar paslaugų teikėjų sudarytų sutarčių vykdymo, sprendimas ne teisme. Visuotinai pripažįstama, kad vartojimo ginčų neteisminis sprendimas sudaro sąlygas išspręsti vartotojų ir verslo subjektų (pardavėjų, paslaugų teikėjų) ginčus paprasčiau, greičiau ir pigiau nei teisme.

Vartojimo ginčų neteisminio sprendimo tvarką ir subjektus nustato Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymas. Vartojimo ginčų sprendimas vartotojams yra nemokamas. Svarbu pažymėti, kad vartotojas, prieš kreipiantis dėl vartojimo ginčo sprendimo, pirmiausia privalo raštu kreiptis į pardavėją ar paslaugų teikėją ir nurodyti savo reikalavimus.

Pagal šį įstatymą vartojimo ginčus ne teismo tvarka sprendžia šios institucijos:

Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai priskirtiems ginčams nagrinėti sudaromos nuolatinės vartojimo ginčų komisijos. Vartojimo ginčų komisijos nagrinėja vartojimo ginčus atskirose vartojimo prekių ir paslaugų srityse arba Lietuvos Respublikos teritorijos administraciniuose vienetuose. Vartojimo ginčų komisijų sudarymo ir darbo tvarka, jų nagrinėjami vartojimo ginčai nustatomi vartojimo ginčų komisijų nuostatuose.

Vartojimo ginčų komisiją sudaro trys nariai:

  1. komisijos pirmininkas – juo skiriamas asmuo, turintis aukštąjį teisinį išsilavinimą ir ginčų sprendimo patirties;
  2. įgaliotosios vartotojų asociacijos paskirtas atstovas;
  3. verslininkus vienijančios asociacijos paskirtas atstovas.

Atnaujinimo data: 2023-11-16