>

Susiję teisės aktai

Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymas

Lietuvos Respublikos mediacijos įstatymas

Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2022 m. lapkričio 7 d. įsakymas Nr. 1R-357 „Dėl Mediacijos koordinavimo tarybos sudėties patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2022 m. gegužės 30 d. įsakymas Nr. 1R-219 „Dėl privalomosios mediacijos šeimos ginčuose galiojančio teisinio reguliavimo poveikio ex post vertinimo plano pavirtintimo“

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2022 m. balandžio 4 d. įsakymas Nr. 1R-119 „Dėl privalomosios mediacijos šeimos ginčuose galiojančio teisinio reguliavimo poveikio ex post vertinimo atlikimo“

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. 1R-289 „Dėl Lietuvos Respublikos mediacijos įstatymo įgyvendinimo“

2008 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/52/EB dėl tam tikrų mediacijos civilinėse ir komercinėse bylose aspektų

Europos mediatorių elgesio kodeksas

Europos Tarybos Ministrų Komiteto 2002 m. rugsėjo 18 d. rekomendacija Rec (2002)10 „Dėl mediacijos civilinėse bylose“

Europos Tarybos Ministrų Komiteto 2001 m. rugsėjo 5 d. rekomendacija Rec (2001)9 „Dėl alternatyvių ginčų tarp viešojo administravimo institucijų ir privačių asmenų sprendimo priemonių“

Europos Tarybos Ministrų Komiteto 1998 m. sausio 21 d. rekomendacija Nr. R(98)1 „Dėl šeimos mediacijos“

Europos veiksmingo teisingumo komisijos (CEPEJ) 2007 m. gruodžio 7 d. Gairės dėl geresnio rekomendacijų „Dėl šeimos mediacijos“ ir „Dėl mediacijos civilinėse bylose“ įgyvendinimo

Atnaujinimo data: 2024-02-19